HT House

Địa điểm
TP. Hà Tĩnh, Việt Nam

Chức năng
Nhà ở gia đình

Diện tích khu đất
168m2

Diện tích xây dựng
96m2

Tổng diện tích sàn xây dựng
238m2

Năm
2020