Miam’s Coffee and Bakery

Địa điểm
TP. Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Chức năng
Nhà hàng cafe, bánh ngọt, pizza

Diện tích khu đất
102m2

Tổng diện tích sàn xây dựng
496m2

Năm
2021