Miam’s Concept

Địa điểm
TP. Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Chức năng
Không gian thưởng thức cà phê, bánh ngọt và pizza

Diện tích
102m2

Tổng diện tích sàn
402m2

Năm
2021