Tien Xuan Villa

Địa điểm
Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Chức năng
Biệt thự nghỉ dưỡng

Tổng diện tích
680m2

Năm
2025